×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Vizyon

Üniversitemizin vizyonu paralelinde Mimarlık Fakültesi’nin vizyonu aşağıdaki gibidir:

Kaliteli, dünya standartlarında, uluslararası ortamda rekabet edebilen, yabancı dile önem veren bir tasarım ve planlama eğitimine inanan,

Tasarım ve planlama konularında uluslararası düzeyde bilimsel araştırma ve uygulama çalışmaları yapan,

Sanat ve tasarım biçimlerini, yenilikçi formları cesaretlendiren, toplum ile birbirine geçmiş bilimsel araştırma ve bulgu kültürünü kurgulayan,

Bilimsel yaklaşıma, eleştirel düşünme ve inovasyona dayalı, sanat, tasarım ve planlama ürünlerinin uygulanmasına inanan, öğrencileri profesyonel yaşama hazırlayan, disiplinli bir öğretim ortamını sürdüren,

Tüm gerçekleştirilenlerde kalitenin denetimini yapan,

Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan;
Vatanını, Milletini ve tüm insanları seven bireyler yetiştiren,

Toplumun her kesiminde saygı duyulan, bir Fakülte olmaktır.

Misyon

Üniversitemizin misyonu paralelinde, Mimarlık Fakültesi’nin misyonunun içinde, öğrencinin kimliğini güçlendirmek, evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış; bilimsel araştırma ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş; disiplinler arası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisine sahip; yenilikçi ve yaratıcı; Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş; çalışma hayatında üretken ve başarılı, etik değerlere sahip, çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştiren bir eğitim vermek, yer almaktadır.

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin misyonu, bilim temelli sanat, tasarım ve planlama çalışmaları ile öğrencileri eğitmek, topluma örnek olmak, bilgiyi keşfetmek ve ilerletmek, sorgulayıcı, eleştirel düşünce ve inovasyon ile topluma kalıcı katkılar koymaktır.

Misyonumuzun temel amacı, gerçekleştirdikleri işler ile çağdaş kültür ile bütünleşmiş, sanatçıların, tasarımcıların ve plancıların yetiştirilmesidir. Bunu toplumun geleceğinin biçimlenmesinde temel görevimiz olarak üstleniyoruz. Misyonumuz, Yaratıcılık eğitimini en başa alan, düşünce ve duyarlık bileşkesini gerçekleştirebilen yaratıcı kişilikler yetiştiren, topluma varlığı ile artı değer katan, Soyut düşüncenin kazanımında önemli içeriklerle öğretim yapan, insan yaşamı ve ilişkileri üzerine söz söyleyebilecek Mimarları, İç Mimarları ve Şehir ve Bölge Plancılarını yetiştiren, Uluslararası ortamda iddialı, etik değerlere sahip bir fakülte olmaktır.