×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bünyesinde Mimarlık, İç Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri bulunan Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; insan ve çevreye duyarlı, Cumhuriyet ilkelerine sahip çıkan, kültürel değerlere saygılı, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen yaratıcı, teknik yönden yetkin Mimarlar, İç Mimarlar ve Şehir ve Bölge Planlamacıları yetiştirilmesi amacıyla 1999 yılında kurulmuştur.

Fakültemiz, eğitim hayatında 25. yılına doğru ilerlerken, köklü bir fakülte olarak Dünya çapında ünlü öğretim kadrosunun yürüttüğü nitelikli eğitimi ile, Türkiye’deki Mimarlık Fakülteleri arasında önemli bir yerde durmaktadır. Bu değerli fakültede bilim temelli, evrensel tasarım ilkelerine ve estetik kurallara uygun çok disiplinli eğitim verilmektedir. Deneyimli eğitim kadrosu ile verilen eğitimin bu çok disiplinli yapısı ile öğrencilerimiz donanımlı ve nitelikli yetiştirilerek profesyonel meslek hayatına kazandırılmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde yer alan; Yapı Fiziği ve Çevresel Denetim Laboratuvarı, Sayısal Üretim ve Üç Boyutlu Baskı Laboratuvarı, Bilgisayar Destekli Çizim Laboratuvarı, Ahşap Atölyesi ve Seramik Atölyesi teorik ve uygulamalı derslerde öğrencilere pek çok deneysel ve bilimsel çalışma gerçekleştirme olanağı sunmaktadır.

Programlarımız en başından itibaren birleşik bir Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Alanı oluşturmayı amaçlayan Bolonya Süreci kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Bu sayede mezunlarımız aldıkları diploma ile hem ulusal hem de uluslararası rekabet alanındaki paydaşları arasında öne çıkmaktadır. Öğrencilerimiz eğitim süreleri içerisinde, Erasmus Plus anlaşmamız olan İngiltere’de Huddersfield Üniversitesi ve Plymouth Üniversitesi, Almanya’da Bauhaus Weimar Üniversitesi, İtalya’da Luigi Vanvitelli Kampanya Üniversitesi ile öğrenci değişim programlarına katılabilirler. Bu sayede, öğrencilerimiz, lisans eğitimleri sırasında farklı eğitim programlarını ve bakış açılarını deneyimleme şansını elde ederken, vizyonlarını da genişletme imkanı bulmaktadır.

Üniversitemiz, ilk yerleştirmedeki burslara ek olarak her yıl derslerinde üstün başarı gösteren öğrencilere “başarı bursu” vermektedir. Ayrıca öğrencilerimize Üniversitemiz bünyesinde eğitim veren bazı Bölümlerden yandal ve çift anadal yapma imkanı tanınmaktadır.

Öğrencilerimiz katılmış oldukları uluslararası tasarım ödülleri, International Design Awards (IDA) kapsamında ve Ulusal Proje yarışmalarında birçok ödül kazanmıştır.

Her akademik yılın sonunda tasarım stüdyosu projelerinin sunulduğu yüz yüze ve sanal öğrenci sergilerimiz ile öğrencilerimizin portfolyolarını zenginleştirmeleri ve meslek hayatına atıldıklarında kazandıkları bu deneyimler ile bir adım daha öne çıkmaları hedeflenmektedir.

Yaratıcılığın özgürce sunulabileceği bir ortam olan Fakültemizde alınan eğitim, mezunlarımızın mesleklerini yurt içi ve dışında uygulayabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmalarına olanak tanımaktadır. Mezunlarımızın bir kısmı yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütürken, bir kısmı da iş hayatına atılarak toplumumuza ve ülkemize hizmet etmektedirler. Mezunlarımız kendi bürolarını kurarak serbest meslek icra edebilecekleri gibi, önemli firmalarda proje danışmanı, sorumlusu, uygulayıcısı ve şantiyelerde şantiye şefi olarak görev yapabilir, özel sektör dışında kamu kurum ve kuruluşlarının farklı birimlerinde ilgi alanlarına bağlı bölümlerde çalışma olanağı bulabilirler. Akademik alana ilgisi olan mezunlarımız ise Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına katılmaları ile eğitimlerine devam edebileceği gibi diğer üniversitelerde de akademik kariyer yapabilirler.

Fakültemizde her yıl, eski mezunlarımızın, yeni mezunlarımızın ve öğrencilerimizin buluştuğu seminerler düzenlenmekte, mezunlarımızın iş hayatıyla ilgili deneyimlerini paylaşmasına olanak sağlanarak Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ve yeni mezunlarının önceki mezun meslektaşları tarafından desteklenmeleri amaçlanmaktadır. 

Covid-19 pandemisi sürecinde üniversitemizin hocalarımıza sağlamış olduğu ‘Zoom’ programı lisansları ile dersler, uzaktan ve çevrimiçi senkron olarak, Üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi Webonline kullanılarak yürütülmüştür. Üniversitemizin tüm öğretim elemanlarımıza sağladığı teknik altyapı, kulaklık, kamera ve akıllı çizim tabletleri sayesinde derslerin etkin ve başarılı ilerlemesi takdire değerdir.

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ailesinin bir ferdi olarak tüm öğrenci ve elemanlarımıza başarılı ve mutlu yarınlar dilerim.

Prof. Dr. Zehra Gediz Urak