×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde İç Mimarlık, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerini barındırmaktadır. Mimarlık Fakültesi öğrencilerine hem lisans hem lisansüstü dereceler sunmaktadır. Dersler uygulamalı dersler ve teorik derslerden oluşmakta ve ilgili disiplinin hem teorik hem pratik altyapısının verilmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler meslek alanlarına göre tanımlanmış olan zorunlu derslerinin yanı sıra ilgi alanlarına göre seçmeli dersler alabilmektedirler.

Mimarlık Fakültesinde yer alan üç bölümde insanın çevresi ile olan ilişkisini mekânsal, sosyal, ekonomik ve teknik veriler üzerinden düşünerek tasarlama anlayışını oluşturmayı hedeflemektedir. Her bölüm tasarım disiplinine farklı ölçek ve detay düzeyinde yaklaşmakta ve yapılı çevrenin oluşturulmasında kente farklı şekilde katkı sunmaktadırlar. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, mekânsal gelişmelerin bir plan çerçevesinde düzenlenmesini ve bu düzeni oluşturan mekânı, çevreyi, ekonomiyi etkileyen kamu ve özel sektör kararlarını biçimlendiren kararları alan şehir plancıları yetiştirmeyi hedefler. Mimarlık Bölümü, insanın yapı ölçeğinde barınma, çalışma, dinlenme kısacası yaşamını sürdürürken her aşamada kullandığı mekânı ve mekânsal gereksinimleri düşünen mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İç Mimarlık Bölümü, insanın yakın çevresini oluşturan yapılarda belirlenmiş mekanların tasarımını biçimlendirirken bina bilgisine ilişkin teorik bilgiyi kullanarak bireylerin refah düzeylerini artırmayı hedefleyen iç mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Lisans seviyesinde kendini daha fazla geliştirmek isteyen öğrencilerimiz, kayıtlı oldukları lisans programlarının yanı sıra programlarımız arası çift ana dal ve yan dal seçenekleri ile desteklenmektedir.

Lisansüstü eğitiminde Mimarlık Fakültesi yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Lisansüstü seviyesinde öğrencilerimiz disiplinlerarası çalışma becerilerini geliştirmekte ve bunu sağlayacak çeşitli zorunlu ve teorik dersler almaktadırlar. Lisansüstü eğitimi almak isteyen öğrencilerimize Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisansı; Mimarlık Bölümünde Mimarlık Yüksek Lisans Programı, Yapım Teknolojileri Yüksek Lisans Programı ve Mimarlık Doktora Programı; İç Mimarlık Bölümünde İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı ve Tasarım Doktora Programı sunulmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde Erasmus+ Değişim Programı sağlanmaktadır. Bu programla öğrencilerimize yurtdışında eğitim alma, uluslararası deneyimlerini geliştirme ve bakış açılarını genişletme imkânı verilmektedir. Mimarlık Fakültesi, tüm bu ayrıcalıklı eğitimi sayesinde geleceğin nitelikli ve donanımlı şehir plancılarını, mimarlarını ve iç mimarlarını yetiştirmeyi amaç edinmiştir.