×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

PROGRAM HAKKINDA

Türk Dil Kurumu "tasarım" sözcüğünün gündelik anlamını, 'zihinde canlandırılan biçim'; felsefe alanındaki anlamını, 'daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın sonradan ortaya çıkan kopyası' olarak tanımlarken, "tasarlama" yüklemini de 'bir nesnenin nasıl var edilebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamak' olarak tanımlar.

Buradan hareketle söz konusu program, tasarım denen olgunun gerek doğasında, gerekse uygulamasında yatan temel sorunları araştırmak isteyen öğrenciler için tasarım ilkeleri üzerine oturan disiplinlerarası bir araştırma ortamı yaratmak amacını güder. Başka deyişle, gündelik bir tasarım anlayışından kaynaklanan geleneksel duyarlılıkları çağdaş gereksinimler ve teknolojiler ile birlikte geliştirmeyi ve ister salt düşün, ister salt uygulama yönlerinden olsun, ülkemizdeki olgularını yaygınlaştırmayı hedef alır.

Üstünkörü bir bakışla bile görülür ki, bugünün dünyasında tasarım düşünü ve uygulamasına ağırlık vermiş olan ülkeler, endüstri ve yüksek öğretim kurumları arasında sıkı bağlar kurup geliştirmek yoluyla ekonomik yönlerden güçlü ve yaşam düzeyi yüksek toplumlar yaratabilmişlerdir. Bu yönden bakıldığında, tasarım sürecinin eğitim düzeni içine önerilen düzeyde alınması ise, yaratıcı bir düşünce yapısının kazandırılmasına yönelik olmakla, ülkemiz için geleceğe yapılmış en verimli bir yatırım olarak görülmek gerekir. Hem görsel, hem işlevsel, hem de toplumsal beğeniye hitabeden bir uğraş içeren tasarım olgusunu yüzeysellikten arındıracak ve bu toplumun tüm katmanlarına ilişkin öz sorunlara yaratıcı çözümler ortaya koyacak temel araştırmaların ise ancak bir doktora programının getireceği özgünlük ve titizlikle yürütülmesi mümkündür.

Bu ilkesel yaklaşım gündelik yaşama indirgenecek olursa; sıkı rekabet koşulları içerisinde var olma ve kazanç elde etme çabası gösteren tüm irili ufaklı işletmeler, kendilerini zorlayan maliyetlerin getirebileceği yükleri ancak yenilikçi ve yaratıcı fikirlerden kaynaklanan ürün, hizmet, donatım ve yürütme biçimlerini devreye alarak ortaya koyacakları katma değer ile kaldırabileceklerdir. Böylesine fikir ve değerlerin ise kendiliğinden yaratılamayacağı ve ancak var olanın sorgulanıp birikimlere dayanan olası seçeneklerin geliştirilmesine bağlı olacağı açıktır. Daha da öte bunu yolu, alışılagelmiş bilimsel ve sistematik düşünce, iletişim ve kurgulama yoluyla değil, 'Tasarım'ın kendine özgü sorgulama, irdeleme, algılama ve oluşturma yöntemlerinin uygulanmasıdır. Önerilen program, öğrenci ve, dolayısıyla, müstakbel araştırıcılara işte bu ilke ve yöntemlerin aşılanmasına yöneltilmiştir. Bunların en başta gelenler alanları ise şöyle sıralanmıştır:

– Tasarım Fesefesi

– Tasarım Eğitimi

– Tasarım ürünlerinin sosyal sonuç ve teorileri

– Tasarım Yönetimi

– Tasarım Tarihi ve Eleştirisi

– Tasarım Yöntemleri

– Tasarım ve Teknoloji işbirliği

– Sunum / Yaratıcılık İşbirliği

– Ekolojik Tasarım

– Sürdürülebilirlik İçin Tasarım

– Mimarî Tasarım

– Çevreye Duyarlı Tasarım

– Kentiçi Tasarım

– Moda Tasarımı

– Ürün Tasarımı

– Endüstriyel Tasarım 

– İç Mekân Tasarımı

– Seramik, Cam ve Metal Tasarımı

– İletişim Tasarım

– Grafik Tasarım

 

ZORUNLU DERSLER[table “” not found /]
 

SEÇMELİ DERSLER[table “” not found /]

 

DERS İÇERİKLERİ[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]