×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Üniversitemizin misyonu paralelinde, Mimarlık Fakültesi'nin misyonunun içinde, içine öğrencinin kimliğini güçlendirmek, evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış; araştırma ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş; disiplinler arası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisine sahip; yenilikçi ve yaratıcı; Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş; çalışma hayatında üretken ve başarılı, etik değerlere sahip, çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştiren bir eğitim vermek, gömülüdür.

Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin misyonu, yaratılan sanat ve tasarım çalışmaları ile öğrencileri ve toplumu eğitmek, bilgiyi keşfetmek ve ilerletmek, sorgulayıcı, eleştirel düşünce ve inovasyon ile topluma kalıcı katkılar koymaktır.

Misyonumuzun temel amacı, gerçekleştirdikleri işler ile çağdaş kültür ile bütünleşmiş, sanatçıların ve tasarımcıların yetiştirilmesidir. Bunu toplumun geleceğinin biçimlenmesinde temel görevimiz olarak üstleniyoruz. Misyonumuz, Yaratıcılık eğitimini en başa alan, düşünce ve duyarlık bileşkesini gerçekleştirebilen yaratıcı kişilikler yetiştiren, topluma varlığı ile artı değer katan, Soyut düşüncenin kazanımında önemli içeriklerle öğretim yapan, insan yaşamı ve ilişkileri üzerine söz söyleyebilecek Mimarları, İç Mimarları ve Şehir ve Bölge Plancılarını yetiştiren, Uluslararası ortamda iddialı, etik değerlere sahip bir fakülte olmaktır.