×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Dünyanın en köklü mesleklerinden biri olan mimarlık, insanların barınma, çalışma, dinlenme; kısaca yaşamlarını sürdürürken her aşamada kullandıkları mekânları ve mekânsal gereksinimlerini tasarlama; yapıları ve fiziksel çevreyi inşa etme sanatı ve bilimidir. Mimar, yapının strüktür, aydınlatma, ısıtma, havalandırma, yalıtım gibi teknik donanımlarının mekân içerisindeki yerlerinin tespit edilmesinde ve bu donanımların formlarına ilişkin estetik çözümlerin önerilmesinde karar verici meslek insanıdır. Mimarlık mesleği, Sağlık Bilimleri ve Hukuk meslekleriyle birlikte insanın temel gereksinimlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak Avrupa Birliği’nde Hizmetlerin Serbest Dolaşımı hakkını elde etmiştir. Mimarlık mesleği bu özellikleriyle teknolojide, küresel siyaset ve ekonomide meydana gelen değişimlerden etkilenmeyerek her zaman en çok gereksinim duyulan bir meslek olmuştur.

Yeni kurulan Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümü temellerini üniversitemiz bünyesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren, oturmuş atölye sistemi ve deneyimli akademik kadrosuyla benzerleri arasında öncü konumunda bulunan İç Mimarlık Bölümü’nden almaktadır. Mimarlık Bölümü Lisans Programı önde gelen yerli ve yabancı üniversitelerin benzer bölümlerin detaylı bir incelemesi sonucu bu programların en güçlü yönleri biraraya getirilerek oluşturulmuştur. Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde gerekli bilgi aktarımı kuramsal derslerde sağlanmakta, stüdyo çalışmaları da tasarım sürecinin ana faktörü olan yaratıcılığın gelişimine yardımcı olmaktadır. Ders programı, mezun öğrencilerin disiplinlerarası iş ortamına herhangi bir sorun yaşamadan uyumlu bir biçimde katılımını sağlayabilecek özelliklerde, diğer disiplinlerle, örneğin, iç mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları, endüstri ürünleri tasarımcıları ve şehir plancıları ile işbirliğine girebilmelerine olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

Mimarlık Lisans Programı en başından itibaren birleşik bir Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Alanı oluşturmayı amaçlayan Bolonya Süreci kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Bu sayede Mimarlık Lisans Programı’nı tamamlayan mezunlarımız hem ulusal hem de uluslararası rekabet alanındaki paydaşları arasında öne çıkacaklardır. Mimar, tasarımcı rolünün yanı sıra, bir yapının hayata geçirilmesi sürecine dahil olan çeşitli meslek grupları arasında koordinasyon kurma ve sürecin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Yeni malzeme ve üretim teknolojileri, modern yapı malzemeleri ve finansman modelleri hakkında bilgi sahibi olarak yetişmiş mimarlar hem ülke ekonomisinin gelişmesine ivme kazandıracak, hem de insanlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasında önemli rol oynayacaklardır.