Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Mimarlık Bölümü

Mimarlik BölümüÇankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümünde eğitimin hedefi “kişiliğin eğitilmesi” olarak adlandırabileceğimiz bir yaklaşım olarak tanımlanabilir.
Bu anlayış, her tasarım disiplininde olduğu gibi, mimarlık eğitiminde de hiç değişmeyecek ve hep var olacak bir hedef olan “özgün” yaklaşımı ortaya çıkarmayı amaçlayan ve bunu yapabilmek için kişinin kendi kişiliğine eğitilmesi görüşüdür.
Eğitimin ilk yılı, tasarım ve sanat dallarının temel yaklaşımlarının tartışıldığı, kişinin kendi kişiliğinin farkına varması, kim olduğunu anlaması, kendi kişiliği ile yüz yüze gelmesi ve kendi duyarlılıklarını gündeme getirmesinin öğretilebilmesine olanak sağlayan bir ortamdır.
Ikinci sınıftan başlayarak öğrenciler,ilgileri doğrultusunda farklı anlayışları benimsemiş tasarım atölyeler arasında seçim yaparak eğitimlerine devam ederler.
Üçüncü sınıftan başlayarak da sunulan teorik dersleri, geniş bir yelpaze içinden seçerek izledikleri tasarım atölyelerinin anlayışları doğrultusunda eğitimlerini tamamlama olanağına sahiptirler.
Günümüzde, tüm alanların çoğalarak gelişen bilgi dünyası içinde öğrenciler, Mimarlık mesleğinin farklı alanlarına kendi ilgileri doğrultusunda eğtilmekte, mezun olduklarında, sahip oldukları özelleşmiş ve içselleştirilmiş bilgi ve donanımları ile ulusal ve uluslarası ortam ile rekabet edebilmektedirler.
Eğitim programında tasarım atölyeleri merkezi bir konuma sahiptir. Diğer uygulamalı ve teorik dersler stüdyo ortamını beslemektedir. Eğitim ortamımız, eleştirel düşünceyi besleyen, düşündüklerini uygulayan, kişilikli, akıl ve duyarlık bileşkesini amaçlayan bir eğitim ortamı yaratmaktır.
Eğtimdeki amaçların yanısıra yabancı dile hakimiyet, araştırmanın önemi, hoca öğrenci işbirliği ve aktivitelerin çeşitliliğine önem verilmektedir.
Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölüm öğrencileri lisans eğitimleri süresince gerek fakültemizde, gerek diğer Fakültelerdeki bölümler ile çift ana dal ve yandal eğitimi yaparak fark dersleri vermeleri durumunda ikinci bir meslek diploması alabilmektedirler.