×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi insanların barınma, çalışma ve diğer faaliyetleri için kullandıkları yapıların ve yapı topluluklarından oluşan insan yerleşmelerinin planlanmasının ve tasarımının öğretildiği İç Mimarlık, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden oluşmaktadır. Üniversitelerin eğitim, araştırma ve kamu hizmeti olarak tanımlanan temel işlevleri, Fakültemizde bilimsel yaklaşımlar ile dünya ve ülkemizdeki gelişmeler ışığında yürütülmektedir. Bu çerçevede Bölümlerimiz, bilim temelli, evrensel tasarım ilkelerine bağlı, estetik kurallara, çevreye ve kamu yararına uygun tasarımlar ve planlar geliştirmeye yönelik eğitim programları uygulamaktadır.

Üç bölümümüzde de alanlarında uzman akademisyen kadrosu ile verilen eğitimde öğrencilerin mesleklerini dünyanın her ülkesinde uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaları amaçlanmaktadır. Bölüm programlarımızın en başta gelen ilkesi, küreselleşen dünyada, mezunlarımıza tasarımını yapacakları yapıları, planlayacakları yerleşmeleri ve meslekleri ile ilgili diğer konuları bilimsel yöntemlerle geliştirebilmek ve çözümleyebilmek için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu ilkeler kapsamında, Fakültemiz evrensel normlara sahip eğitim sistemi ile kültürel öz değerlerinin farkında, yenilikçi, yaratıcı, etik ilkelere bağlı, düşünen, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çankaya Üniversitesi’nin sahip olduğu nitelikli eğitim, öğretim ve araştırma olanaklarından faydalanarak ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin tasarımcılar olmak isteyen siz gençlerimizi aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. “Çankaya Üniversiteli” olmanın vereceği ayrıcalığı yaşamanız dileğiyle.

Prof. Dr. Ali Türel