Duyurular

PANEL: “Herkes için Engelsiz Kentler”

Üniversitemiz Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Kent, Bölge ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (KENTMER), 4 Mayis 2015 tarihinde “Herkes için Engelsiz Kentler” başlıklı bir panel düzenlemiştir.

PANEL PROGRAMI

Tarih: 4 Mayıs 2015
Yer: Balgat Kampüsü Kırmızı Salon

13.00-13:15     Açılış Konuşmaları

13.15-14.30     Birinci Oturum
Panel Yoneticisi: Yrd. Doç. Dr. Suna ÖZDEMİR (Çankaya Üniv. Şehir ve Bölge Planlama Böl.)
Panelistler:
Y.Doç.Dr. Ebru Coban Ozturk, Çankaya Üniv.: "Zaman, mekan ve yapısal siddet: engellilere yonelik hukuki ve kulturel algilar",
Y.Doç.Dr. O. Burcu Özdemir Sarı, Çankaya Üniv.: "Herkes icin engelsiz kentler: kamusal alan, erisilebilirlik ve kentsel tasarım üzerine bir degerlendirme"


14.45-16.00    İkinci Oturum
Panel Yoneticisi: Deniz ALTAY KAYA ankaya Üniv. Şehir ve Bölge Planlama Böl.)
Panelistler:
Ogr.Gor.Dr. Burcak Altay, Bilkent Univ.: "Sesler"
Ogr.Gor.Dr. Can Gungor, Gazi Univ.: “Mimarlık egitiminde ulasilabilirlik ile ilgili farkindalık yaratmak"


16.00    Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve Panel-Sergi Kokteyli: (Fotograf yarışması Ankara'daki liselere yönelik olarak düzenlenen panel ile aynı konulu yarışmadır.)

Panel_Afis_2015